a (lidhëz)

përdoret për të lidhur dy gjymtyrë të një fjalie ose dy fjali, dy gjymtyrët e një togfjalëshi foljor:

 1. që përjashtojnë ose që zëvendësojnë njëra-tjetrën; ose, o.;
 2. që veçohen njëra nga tjetra, që i kundërvihen njëra-tjetrës nga kuptimi ose që plotësojnë njëra-tjetrën; ose.
 3. ku folja përsëritet me mohim për ta shprehur veprimin në shkallë të lartë; apo.

shembuj

sipas kuptimit 1

 • Sot a nesër.
 • Shpejt (herët) a vonë.
 • I vogli a i madhi.
 • Çift a tek?
 • Atë a këtë?
 • Bën a s’bën?
 • Vjen a s’vjen?
 • E di a s’e di?

sipas kuptimit 2

 • A unë a ti.
 • A sot a kurrë.
 • A s’e ka ditur, a e ka harruar.

sipas kuptimit 3

 • Këndonte a s’këndonte.
 • Qante a s’qante.
 • Binte a s’binte shi.

tjera