a (pasthirrmë)

 1. Përdoret për të shprehur habi kur ndodhemi papandehur përpara një të papriture; ah.
 2. Përdoret për të theksuar shprehjen e gëzimit të kënaqësisë, të miratimit etj.; ah.
 3. Përdoret kur shprehim zemërim, urrejtje, qortim, dhembje, keqardhje etj.; ah.
 4. Përdoret për të shprehur mospërfillje, ironi, qesëndi ose kundërshtim, pakënaqësi për dikë a diçka që nuk e miratojmë.
 5. Përdoret kur i drejtohemi një njeriu zakonisht të afërt a të njohur, me fjalë a me shprehje që kanë ngjyrime emocionale.
 6. Përdoret kur kujtohemi papritur për diçka gjatë bisedës me dikë; aha.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • A, kush qenka!
sipas kuptimit 2
 • A, sa e bukur qenka!
sipas kuptimit 3
 • A, në më pafsh!
 • A, sa më dhemb!
 • A, në të zënça!
sipas kuptimit 4
 • A, mos e pyeti.
 • A, jo, nuk jam në një mendje me ty.
 • A, këtë dashke ti!
sipas kuptimit 5
 • Mirë, a derëbardhë!
 • Ç’u bëre, a i vrarë!
 • Mirë, a të keqen nëna!
sipas kuptimit 6
 • A, po, si jo.
 • A, po, m’u kujtua.

sinonime