a (pjesëz)

kuptimi

 1. Përdoret në fillim të një fjalie pyetëse për të theksuar më shumë pyetjen; përdoret në një fjali pyetëse retorike për të përforcuar shprehjen e pohimit, të mohimit a të dyshimit që nënkupton a jo.
 2. Përdoret në krye të njërës prej dy fjalive pyetëse të zhdrejta, kur e dyta lidhet me lidhëzën veçuese «apo», për të theksuar kundërvënien e veprimeve.
 3. Përdoret zakonisht në fund të një fjalie pyetëse, që shpreh habi, ironi, qesëndi, zemërim, miratim etj.; ë.
 4. Përdoret zakonisht në fillim të fjalisë për të theksuar përçmimin, qesëndinë ose ironinë; ama.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • A po të pëlqen Sqaruesi.al?
 • A do të vish?
 • A më kupton?
 • A e mban mend?
 • A je mirë?
 • A ka?
 • A mos e di?
 • A thua?
 • A ka gjë më të rëndë?
 • A nuk e di ti?
 • A do të vijë ajo ditë?
 • A je, si je?
sipas kuptimit 2
 • Pyete, a do të bëhet tani mbledhja, apo u shty.
 • Shih a erdhën, apo s’duken ende.
sipas kuptimit 3
 1. Nuk e paske, a?
 2. Po lahet, a?
 3. S’e dashka, a?
sipas kuptimit 4
 • A, për ujë që qenka!
 • A, për burrë që qenka!

sinonime