abaci

 term fetar; emër i gjinisë femërore; Manastir ose kuvend i pasur katolik, që drejtohet nga një abat; ndërtesat e këtij manastiri (në vendet ku vepron kisha katolike; në të kaluarën edhe në Shqipëri).
2. Treva ku shtrihet pushteti fetar i abatit.

sinonime

tjera