abak

  1. term në arkitetkurë; emër i gjinisë mashkulore; pllakë katrore në pjesën e sipërme të kreut të një shtylle.
  2. copë e vogël dërrase a kartoni, që përdoret si mjet i thjeshtë për mësimin e numërimit; mjet njehsimi me gogla të ngjyrosura, të shkuara në disa radhë telash.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • I vendosa një abak.
  • Kishte sipër abak.

sipas kuptimit 2

  • Abak i ndarë në shtylla.
  • Bëj një abak.
  • Abak për të mësuar llogaritjen deri më njëqind.

sinonime