abdikim

emër i gjinisë mashkullore; fjalë ose shprehje e ligjërimit libror; veprimi sipas kuptimit të foljes abdikoj.

numri shumës abdikimet

shembuj

  • Abdikim i detyruar.
  • Akti i abdikimit.
  • Bëri abdikimin.

sinonime

antonime