abdikoj

folje jokalimtare; fjalë ose shprehje e ligjërimit libror; heq dorë nga pushteti mbretëror.

shembuj

  • Abdikoi nga froni.
  • Abdikoj nga detyra.

sinonime

antonime