abëcë

emër i gjinisë femërore; alfabeti i gjuhës shqipe, i emërtuar sipas tri shkronjave të para të tij; alfabet.

shembuj

  • Abëcëja e shqipes.
  • Mësoj abëcënë.
  • Tridhjetë e gjashtë shkronjat e abëcësë.

sinonime