abëcë (kuptimi i figurshëm)

vetëm numri njëjës; fillimet e një pune, hapat e para; njohuritë e para më të thjeshta e më të domosdoshme për diçka, bazat e diçkaje.

shembuj

  • Abëcëja e marksizmit.
  • Abëcëja e artit (e shkencës).
  • Abëcëja e jetës.

sinonime

antonime