abetare

Libër fillestar për të mësuar shkrim e lexim.

shembuj

  • Abetare e gjuhës shqipe.
  • Abetare për të rritur.
  • Festa e abetares.

të ngjashme