abisinas (mbiemër)

Që lidhet me Abisininë ose me abisinasit, që është karakteristik për Abisininë ose për abisinasit, i Abisinisë ose i abisinasve; që është krijuar nga abisinasit; etiopas.

shembuj

  • Populli abisinas.
  • Kufiri abisinas.
  • Këngë (valle) abisinase.

tjera