abisinas

emër i gjinisë mashkullore; term nga historia; banor vendës i Abisinisë ose që e ka prejardhje nga Abisinia; etiopas.

shembuj

  • U takua me një abisinas dhe mbretin e Abisinisë.
  • Takoi një abisinas.

tjera