Abisinia

emër i gjinisë femërore; term nga gjeografia; Abisinia ose ndryshe njohur si Perandoria Etiopiane ishte mbretëri e cila kishte një shtrirje gjeografike në kufijtë e shtetit të Etiopisë e që ekzistoi që nga viti 1270 e deri në vitin 1974.

tjera