abort

emër i gjinisë mashkullore; term në mjekësi; dështim~i.

shembuj

  • Abort i vetvetishëm (i plotë).
  • Bëri abort.
  • Ndalimi i abortit.
  • Aborti llogaritet i ndaluar.

sinonime