abortar

emër i gjinisë mashkullore; term në mjekësi; Ndarje e veçantë në shtëpinë e lindjes për parandalimin dhe mjekimin e dështimeve; dështimore.

shembuj

  • U shtrua në abortar.

tjera