abrash (kuptim i figurshëm)

që është pak i prapë, i vrazhdë e jo i shkueshëm; që besohet se sjell prapësi, këmbëters.

shembuj

  • Djalë abrash.
  • Nuse abrashe.
  • Kalë abrash.

tjera