abresh

mbiemër; që e ka lëkurën të zezë a të murrme (për disa fruta).

shembuj

  • Fik abresh.
  • Avokado abrashe.

tjera