absolut

1. mbiemër; Që nuk varet dhe nuk kushtëzohet nga diçka tjetër; që merret a që vështrohet në vetvete, pa u lidhur e pa u krahasuar me diçka tjetër;
2. Që është i plotë e tërësor, që nuk ka asnjë përjashtim a kufizim; që është në skajin me të tejmë të shfaqjes së vet, që nuk ka tjetër përtej tij; i përsosur.
3. Që është i prerë e i padiskutueshëm, që nuk bën asnjë lëshim; i domosdoshëm.
4. Që nuk njeh asnjë ligj dhe asnjë kufizim në ushtrimin e pushtetit vetjak, që e mban në dorë gjithë pushtetin; tiranik, despotik.

shembuj

sipas kuptimit 1

 • Shifër absolute.
 • Vlerë absolute.
 • Rritja absolute.
 • Prodhimi absolut. ek.
 • E vërteta absolute. filoz.
 • Varfërimi absolut. ek.
 • Mosha absolute. gjeol.
 • Shkalla sipërore absolute. gjuh.
 • Shpejtësi absolute. fiz.
 • Lartësi absolute. gjeod.
 • Peshë (lagështi) absolute.
 • Ide absolute. filoz. shih tek IDE,~JA.

sipas kuptimit 2

 • Epërsi absolute.
 • Qetësi absolute.
 • Liri (drejtësi) absolute.
 • Besim (nënshtrim) absolut.
 • Mungesë (pamundësi) absolute.
 • Kampion absolut.
 • Sport. sportist që ka fituar mbi kundërshtarët e tjerë në ndeshjet e një lloji të caktuar sporti.
 • Zero absolute. fiz. shih te zero,~JA.
 • Temperaturë absolute. fiz. shih tek temperaturë, ~A.

sipas kuptimit 3

 • Gjykim (ton) absolut.
 • Nevojë absolute.
 • Në mënyrë absolute.
sipas kuptimit 4
 • Monarki absolute.
 • Shtet (regjim, sundim) absolut.
 • Mbret (sundimtar) absolut.
 • Shumicë absolute shumicë që e kalon gjysmën e tërësisë së numëruar, shumicë dërrmuese.

sinonime

antonim