absolutësi

emër- i gjinisë femërore; i ligjërimit libror; të qenët absolut, karakteri absolut i diçkaje; të qenët i prerë, i padiskutueshëm.

shembuj