absolutizim

emër i gjinisë mashkullore; veprimi sipas kuptimeve të foljeve absolutizoj, absolutizohet.

shembuj

  • Absolutizimi i një ideje (i një dallimi).
  • Ruhem nga absolutizimi.
  • Absolutizimi i dallimeve.