absolutizohet

pësore  e absolutizoj.

shembull

  • Absolutizohet një rregull (një mendim).