abstenim

emër i gjinisë mashkullore; veprimi sipas kuptimit te foljes abstenoj.
2. Qëndrim as «po» as «jo» gjatë votimit për një çështje, votë që nuk jepet për asnjërën zgjidhje.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Abstenimi i disa anëtarëve. E drejta e abstenimit.

sipas kuptimit 2

  • Abstenime s’ka.