abstenoj

folje jokalimtare; nuk marr pjesë në votim, nuk shprehem as «po» as «jo» për një vendim që merret me votim; nuk marr pjesë në një punë, shmangem.

shembuj

  • Abstenoi gjatë votimit.