abstenues

emër i gjinisë mashkullore; Ai që nuk shprehet as «po» as «jo» në një votim.

shembuj

  • Abstenues nuk kishte.

tjera