abstraksionist

emër i gjinisë mashkullore; art; Ai që krijon sipas parimeve të abstraksionizmit, pasues e zbatues i abstraksionizmit.

tjera

  • artist