abstraksionist

mbiemër; edhe si emër; art. që ka të bëjë me abstraksionizmin; që ndjek e zbaton abstraksionizmin; që bëhet sipas kërkesave të abstraksionizmit.

shembuj

  • Arti abstraksionist.
  • Vepër (pikturë) abstraksioniste.
  • Piktor (skulptor) abstraksionist.