abstraksionizëm

emër i gjinisë mashkullore; art; rrymë formaliste e subjektiviste që nuk i paraqit me vërtetësi qeniet e sendet e botës objektive, por që përpiqet të ngjallë vetëm idenë për to nëpërmjet vijash, njollash e trajtash të ngatë rruara që shkatë rrojnë çdo forme reale.

shembuj

  • Arti i abstraksionizmit.
  • Pasuesit e abstraksionizmit.

terme tjera