abstrakt

si emër i gjinisë femërore; diçka që është nxjerrë me anë të përgjithësimit mendor dhe që vështrohet e shkëputur nga sendet, dukuritë dhe vetitë e marrëdhëniet e tyre konkrete;

shembuj

  • Nga konkretja tek abstraktja.

antonim