abstrakt (mat.)

term nga matematika; që nuk shoqërohet me emrin e njësisë së matjes ose të sendeve të numëruara.

shembuj

  • Numër abstrakt.
  • Madhësi (shifër) abstrakte.

antonim