abstrakt

1. mbiemër; që nuk kapet me anë të shqisave, por që del me anë të përgjithësimit mendor; që del me anë të abstraksionit dhe që mbështetet tek ai;
2. që është i shkëputur nga realiteti, që nuk është i lidhur me jetën e gjallë; tepër teorik e i papërcaktuar; i vështirë për t’u kapur e për t’u kuptuar.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Ide abstrakte.
  • Nocion abstrakt.
  • Puna abstrakte. tek.

sipas kuptimit 2

  • Teori abstrakte.
  • Diskutim abstrakt.
  • Në mënyrë abstrakte.

antonim