abstraktësi

emër i gjinisë femërore; i ligjërimit libror; të qenët abstrakt, karakteri abstrakt i diçkaje.

shembuj

  • Abstraktësia e arsyetimeve.