abstraktim

emër i gjinisë mashkullore; veprimi sipas kuptimeve të foljeve abstraktoj, abstraktohem.

shembuj

  • Abstraktim gramatikor.
  • Abstraktimi nga e veçanta.
  • Bëj abstraktim.

tjera