abstraktoj

folje kalimtare; e ligjërimit libror; veçoj me anë të të menduarit dhe përgjithësoj tiparet e lidhjet e veçanta të sendeve e të dukurive, bëj abstraksion.

dhe: abstraktova, abstraktuar

shembuj

  • Abstraktoj veçoritë (anët…).

Shtjellimi i foljes

Mënyra dëftore
 e tashme e pakryer
unë abstraktoj
ti abstrakton
ai (ajo) abstrakton

ne abstraktojmë
ju abstraktoni
ata (ato) abstraktojnë
unë abstraktoja
ti abstraktoje
ai (ajo) abstraktonte

ne abstraktonim
ju abstraktonit
ata (ato) abstraktonin
e kryer e thjeshtëE kryer
unë
ti
ai (ajo)

ne
ju
ata (ato)
unë kam abstraktuar
ti ke abstraktuar
ai (ajo) ka abstraktuar
 
ne kemi abstraktuar
ju keni abstraktuar
ata (ato) kanë abstraktuar
 E kryer e plotëE ardhme
unë kisha abstraktuar
ti kishe abstraktuar
ai (ajo) kishte abstraktuar

ne kishim qenë
ju kishit qenë
ata (ato) kishin qenë
unë do të abstraktoj
ti do të abstraktosh
ai (ajo) do të abstraktojë

ne do të abstraktojmë
ju do të abstraktoni
ata (ato) do të abstraktojnë
E ardhme e përparme  
unë do të kem abstraktuar
ti do të kesh abstraktuar
ai (ajo) do të ketë abstraktuar
 
ne do të kemi abstraktuar
ju do të keni abstraktuar
ata (ato) do të kenë abstraktuar
Mënyra dëshirore
E tashme
abstraktofsha
abstraktofsh
abstraktoftë

abstraktofshim
abstraktofshi
abstraktofshin
Mënyra kushtore
E kryer
unë do të kisha abstraktuar
ti do të kishe abstraktuar
ai (ajo) do të kishte abstraktuar

ne do të kishim abstraktuar
ju do të kishit abstraktuar
ata (ato) do të kishin abstraktuar
Mënyra lidhore
E tashme: të abstraktoj
E pakryer: të abstraktoja
E kryer: të kam abstraktuar
E kryer e plotë: të kisha abstraktuar
Mënyra urdhërore
 E tashme
veta e dytë njëjës: abstrakto
veta e dytë shumës: abstraktoni
 Mënyra pjesore
E tashme:
E kryer:
Mënyra paskajore
E tashme: për të abstraktuar
Mënyra përcjellore
E tashme: duke abstraktuar
E kryer: duke pas abstraktuar