abstraktoj

folje kalimtare; e ligjërimit libror; veçoj me anë të të menduarit dhe përgjithësoj tiparet e lidhjet e veçanta të sendeve e të dukurive, bëj abstraksion.

dhe: abstraktova, abstraktuar

shembuj

  • Abstraktoj veçoritë (anët…).