abuz

emër i gjinisë mashkullore; fjalë ose shprehje krahinore; vend gropë me shkurre e me driza të dendura, ku mezi depërton edhe drita e diellit, kullusmë; vend i përshtatshëm për t’u fshehur a për të zënë pusi.

shembuj

  • U fsheh (u fut) në një abuz.
  • Rrinin abuzeve (nëpër abuze).

sinonime