abuzim

  1. emër i gjinisë mashkullore; shih shpërdorim~i.
  2. përdorimi jashtë mase i pijeve a i barnave, teprim në të ngrënë etj.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Zbuloj (dënoj) abuzimet.
  • Bënin abuzime.

sipas kuptimit 2

  • Bën abuzim.
  • Abuzimi i barërave mund të ketë pasoja vdekjeprurëse.