abuzohet

  1. pësore. shih shpërdorohet.
  2. folje pavetore; Kalohet masa, teprohet, përdoret pa vend e pa qenë nevoja.

shembuj

  • Sot po abuzohet pushteti qeveritar.
  • Me të madhe po abuzohet pozita politike.