abuzoj

1. shih shpërdoroj.
2. folje jokalimtare; E kaloj masën, e teproj (në të pirë, në të ngrënë etj.).

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Abuzoj besimin.
  • Abuzon detyrën (të drejtën).