abuzues

emër i gjinisë mashkullore; shih shpërdorues.