ADN (informatikë)

shkurtesë për ‘ADN Advanced Digital Network’ që në shqip ka kuptimin ‘rrjeti digjital i avancuar’; është lidhje 56Kbps “leased-line” ose lidhje e kontraktuar