aerostat

emër i gjinisë mashkullore; Mjet fluturimi, si rruzull i madh, i mbushur me gaz më të lehtë se ajri, që ngrihet e qëndron për një kohë të gjatë lart në hapësirë.

shembull

  • Aerostat vrojtimi.
  • Koshi i aerostatit.
  • Fluturoi me aerostat.