afishoj

Vë një afishe, ngjit në vend të dukshëm një lajmërim, një shpallje etj.; bëj të njohur për të gjithë me një shpallje.

shembuj

  • Afishoi një lajmërim.
  • Afishoi pikat e garave.