afrues

që shkon drejt përputhjes së tipareve, që afrohet nga tiparet; mbiemër

  • shembuj:
    • Zhvillim afrues.
    • Në rrugë afruese. 

që përpiqet të jetë me i afërt e i dashur me dikë; që përpiqet ta afrojë a ta bëjë për vete dikë; mbiemër

  • shembuj:
    • Qëndrim afrues.
    • Mendime afruese.