afsh

emër i gjinisë mashkullore me kuptim të figurshëm; Vrull shpirtëror, zjarr i brendshëm; dëshirë e fortë.

shembuj

  • Afsh djaloshar.
  • Afshi i zemrës (i shpirtit).
  • Afshi i lirisë (i luftës).
  • Flet (tregon) me afsh.
  • Ha (pi) me afsh të madh. 

sinonime