afsh

 1. Valë e nxehtë ajri që vjen nga zjarri ose nga diçka tjetër e ngrohtë; valë ajri që vjen nga diçka e ftohtë.
 2. Frymë e ngrohtë që del nga goja; avull.
 3. Kundërmim i fortë, erë e fortë që vjen nga disa lëndë ose sende, duhmë.
 4. Gjendja e ndezur e kafshës në kohën e ndërzimit, kur është gati për t’u ethur; gjendja e tokës kur është e përshtatshme të mbillet.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Afsh i ngrohtë (i nxehtë).
 • Afsh i ftohtë.
 • Afshi i zjarrit (i flakës, i furrës).
 • Afshi i dëborës.
 • Afshi i etheve.
 • Afshi i tokës.
 • Lëshon (nxjerr) afsh.
 • Marr një afsh te zjarri. 
sipas kuptimit 2
 •  Afshi i gojës. 
sipas kuptimit 3
 • Afsh i mirë (i keq).
 • Afshi i gjellës (i hudhrës).
 • Afshi i rakisë (i duhanit).
 • Më bie afshi në hundë. 
sipas kuptimit 4
 • Vjen (është) në afsh. I
 • kalon afshi.

sinonime