afshët

mbiemër; që lëshon afsh; me afsh.

shembuj

  • Erë e afshët.