aftë (mbiemër)

  1. Që është në gjendje të bëjë diçka, që ka mundësi e forca për të kryer një punë.
  2. Që ka prirje për diçka, që shquhet për zotësi në fushën ku punon a mëson, që e bën mirë e shpejt punën e vet, i zoti.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • I aftë për punë (për shërbimin ushtarak).
  • Është i aftë.
  • Mendërisht i aftë. 
sipas kuptimit 2
  • Nxënës (student) i aftë.
  • Punëtor (punonjës) i aftë.
  • Mjek (aktor, studiues) i aftë.
  • Kuadro të aftë. 

sinonime