aftër

fjalë e vjetruar për një copëz kartoni me një fitil të vogël në mes, që vihej mbi vajin e mirë të kandilave.