aftësi

 1. Mundësia për të bërë diçka, të qenët i aftë; shkalla e përgatitjes dhe gatishmëria për të kryer një veprimtari, mundësia për të përballuar diçka.
 2. Prirje dhe mjeshtëri që ka dikush për të kryer mirë e shpejt diçka në fushën ku punon a mëson, zotësi.
 3. Mundësia që ka diçka për të nxënë, për të përpunuar ose për të prodhuar; kufiri më i lartë i kësaj mundësie.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Aftësi të mëdha (të kufizuara, të pakta).
 • Aftësi mbrojtëse (luftarake).
 • Aftësi mendore (fizike).
 • Aftësia blerëse.
 • Aftësia për punë.
 • Fitoj aftësi.
 • Vë (shkrij) të gjitha aftësitë.
 • Ka aftësi tretëse (thithëse).
 • Humbas aftësinë. 
sipas kuptimit 2
 • Aftësi të veçanta.
 • Aftësi krijuese (drejtuese, pedagogjike).
 • Aftësi për muzikë (për matematikë).
 • Ka aftësi. 
sipas kuptimit 3
 • Aftësi prodhuese.
 • Aftësi ujitëse (lundruese).
 • Aftësia e kanalit.
 • Zgjeron aftësitë.

sinonime

antonime