aftësim

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve aftësoj, aftësohem.

shembuj

  • Aftësimi profesional (shkencor, ushtarak).
  • Aftësimi i punëtorëve (i grave, i kuadrove).
  • Kurs aftësimi.
  • Shkalla e aftësimit.

sinonime

antonime