aftësohem

Folje vetvetore me kuptim: bëhem i aftë; fitoj aftësi më të mëdha.

shembuj

  • Aftësohem për punë (për mbrojtje).

antonime